آزمايش و ارزيابي اويونيک و سيستم هاي جنگ افزار (تسليح)

ويژگي ها:

This text and practical reference for all personnel involved in avionics and weapons system evaluation and testing, in the air and on the ground. Compiled from 25 years of experience and methods from the National Test Pilot School in Mojave, California, this book has been reviewed by a dozen voluntary experts from the military and industry to ensure all critical components are properly covered. It includes "war stories" from actual evaluations and exercises at the end of each chapter, providing instructors with the ability to reinforce critical concepts.

This second edition has been updated and expanded by three chapters to include UAV technology, operational test and evaluation and night vision systems and helmet mounted displays and the chapter exercises have also been expanded and revised.

 

        2014       :سال نشر       
Robert E. McShea :نويسنده
SciTech Publishing :انتشارات
AS02-Avionics&Systems :کد و دسته

 $175.00 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  135,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد