طراحي هواپيما: يک روش مفهومي ويرايش ششم ريمر 2018

درباره کتاب:

برنده جشنواره تابستاني کتاب AIAA و جايزه عالي اتحاديه نويسندگان هوا/فضا اين کتاب مرجع پر فروش تمام فرآيند طراحي مفهومي هواپيما از تعريف الزامات تا تعيين اندازه اوليه، طرح پيکربندي، آناليز، تعيين اندازه، بهينه سازي و مطالعات تجاري، را ارائه مي دهد. بصورت گسترده اي در صنعت و گروه هاي طراحي هواپيماي دولتي استفاده مي شود. کتاب "طراحي هواپيما يک روش مفهومي" همچنين يک کتاب مرجع طراحي در دانشگاههاي مهم در سراسر دنيا مي باشد. يک دايرة المعارف مجازي از مهندسي که بخاطر کامل بودنش، سبک راحت خواندنش و روش کاربردي اش در دنياي واقعي براي فرآيند طراحي شناخته شده است.

در اين ششمين ويرايش از کتاب دان ريمر بيان و ارائه  خود از فن آوريهاي با سرعت بالا را بروز کرده و گسترش داده است. موارد بسياري از مواد جديد اضافه کرده است. و مواد مقدماتي دوباره نوشته شده است تا آن را هرچه بيشتر کاربر پسند سازد. اهميت رو به رشدي به پيشرانه الکتريکي داده است. وي يک فصل جديد کامل با عنوان هواپيماي الکتريکي اضافه کرده است. اين فن آوري هاي طراحي تا هدايت، قوانين سر انگشتي را ارئه مي دهد. و عملکرد هواپيماي الکتريکي و معادلات تعيين اندازه که با يک فرمت مشابه آن دسته از هواپيماهاي طراحي شده با موتورهاي متعارف پيشنهاد مي دهد.

اين کتاب جامع هر عنوان لازم با فهميدن طراحي هواپيما را پوشش مي دهد. تعيين اندازه اوليه، آيروديناميک، سازه، پايداري و کنترل، پيشرانش، طرح پيکربندي، کارآيي، آناليز هزينه، و موارد بيشتر همه با شروع از قوانين اول و ساخت يک مجموعه از ابزارهايي که به خواننده اجازه مي دهد تا به صورت واقعي يک کار عملي از طراحي مفهومي هواپيما انجام دهد. تمام عناوين از نقطه نظر طراح هواپيما نه يک متخصص در هريک از زمينه هاي عناوين داده شده ارائه شده است.

بعد از 19 فصل که روش طراحي هواپيماي معمولي به جزء بيان شده، ريمر در چهار فصل  توصيف کننده طراحي وسايل پرنده نامتعارف تر شامل هواپيماي الکتريکي، هليکوپتر، جت هاي عمود برخاست، هواپيماهاي مافوق صوت، وسايل نقليه پرتابي، کشتي هاي هوايي، بال هاي پرنده، بال هاي سوئيپ جلو، هواپيماهاي نامتقارن، و موارد بيشتر، کتاب را به پايان مي رساند. به اميد اينکه لذت ببريد.

فايل پي دي اف اين کتاب بصورت اسکن از کتاب اصلي با کيفيت بالا  است، کيفيت بگونه اي است که قابل تشخيص نمي باشد.

 

        2018       :سال نشر       AD06
Daniel P. Raymer
:نويسنده
Amer. Instit. of Aeronautics and Astronautics (AIAA) :انتشارات
AD06-Aircraft Design :کد و دسته

 $89.33 Amazon

قيمت اصلي و لينک فروشنده:

  500,000 ريال :قيمت ما
لينک خريد